MENU

SHARDA JAINANDUNSING

Acupunctuur en fysiotherapie

Da Costastraat 16

1053 ZB Amsterdam

0641494109

De integrale mens

Mijn uitgangspunt is dat de mens een harmonisch geheel is van lichaam en geest. Deze harmonie is onderhevig aan voortdurende verandering en kan uit balans raken, bijvoorbeeld door ziekte, stress of door het niet goed kunnen verwerken van emoties.

Mijn behandeling is erop gericht ondersteuning te bieden bij het hervinden van het persoonlijke evenwicht; het herstel van harmonie tussen lichaam en geest.

Ik werk op fysiek, mentaal, spiritueel en emotioneel niveau. Door oprechte interesse te tonen in mijn cliënten en open te staan, kan ik vaak breder kijken dan naar de geïsoleerde klacht alleen.

Afhankelijk van het type klachten en de vragen van de cliënt maak ik gebruik van behandelmethodes uit oosterse en westerse bronnen: fysiotherapie, acupunctuur, meditatie en healing, of een combinatie hiervan.